De K van Kwaliteit, de K van Kunst?

Dr. Edwin van Meerkerk blikt vooruit op de volgende fase Cultuureducatie met Kwaliteit

Edwin van Meerkerk (Radboud Universiteit) presenteerde op 23 november tijdens de jaarlijkse CMK ontmoetingsdag zijn bevindingen bij het volgen van de ontwikkeling van leerkrachten tijdens de eerste periode CMK. Met de ervaringen en inzichten die de afgelopen vier jaar opleverden, keek hij naar drie aspecten van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit: beleid en organisatie, de leerkracht en de onderwijsinhoud. 

Van Meerkerk: "Het belang van het benoemen van waarden in beleid, en al helemaal in cultuurbeleid, kan niet worden overschat. Hoewel investering in cultuureducatie zonder twijfel leidt tot betere schoolprestaties, tot een innovatieve houding bij kinderen die voor de economie van de toekomst van groot belang is, is dat niet het wezen van de kunstzinnige vorming in het primair onderwijs. Esthetische vorming noemen ze het in Duitsland. Het is een ontwikkeling van het vermogen om anders waar te nemen, verschillen en mogelijkheden te zien, om vragen te stellen over de waarden van wat je ziet, hoort, ruikt of voelt.

Het is ook een vorming in het vermogen deze waarnemingen op jezelf te betrekken, je te leren uiten op een esthetische manier. Esthetisch is daarbij niet synoniem voor mooi, maar voor waarnemingen die het fenomeen ‘waarnemen’ zelf zichtbaar maken. De ultieme esthetische ervaring is de ervaring van wat het ‘sublieme’ wordt genoemd: iets dat zo diep bij je binnenkomt dat het je raakt in je wezen, maar ook iets dat je niet kunt plaatsen, dat je confronteert met wat je kan en weet, met de categorieën die je hanteert. Een sublieme ervaring kan ook lelijk zijn, verwerpelijk zelfs.

Waarom begin ik daarover? Omdat de uitdaging voor de komende vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit er wat mij betreft in ligt om dat aspect centraal te stellen. Als ik kort moet samenvatten wat er in mijn ogen de afgelopen vier jaar is gebeurd in organisatorisch perspectief, dan is het dat we net zijn begonnen."

Lees De K van Kwaliteit, de K van Kunst, van dr. Edwin van Meerkerk en ontdek zijn visie op Studio Thinking en Habits of Mind!

 

Edwin van Meerkerk, cultuurwetenschapper Radboud Universiteit
Edwin van Meerkerk, cultuurwetenschapper Radboud Universiteit