Wat een danskracht!

Creatieve connecties: inspiratiedag voor leerkrachten bij Cultuurmij Oost

Zondag 25 november was er bij Cultuur Oost een dans- en ontmoetdag voor leerkrachten. De bijeenkomst was georganiseerd voor docenten uit de regio die kennis wilden maken met elkaar en met de leden van het CMK Dans-LAB – om het netwerk te verstevigen en te zien wat hen bewoog.

Inspireer elkaar! Dat was het credo voor de dansdag. Deelnemers zouden dansen door de gangen van Cultuur Oost; in de diverse kantoren aan de Vossenstraat moest er creatief worden nagedacht, of opgetreden tussen de bureaustoelen – een bruisend geheel, waarin de workshopgevers zouden laten zien wat voor hen de kracht van dans is. Het DansLAB wil mensen meenemen in onderzoek: hoe kunnen we dans een mooie plek geven in het basisonderwijs en wat is daarvoor nodig?

Warming up
Er was een hoge opkomst, dat bleek bij de centrale voorstelronde in de hal. Er waren ongeveer 30 leerkrachten, van heel ervaren tot nog schoolgaand. Een uitgever wilde haar nieuwe app promoten; een projectleider zijn website met danslinks. Flyers werden netjes op een stapeltje klaargelegd. Wat iedereen kwam doen? ‘Van elkaar inspiratie halen,’ zei men braaf. Er werd gelachen, afgetast, zoals dat hoort in een warming up. Daarna zou het echte werk beginnen, zo meldde Angela Verdurmen, die de dag in goede banen leidde. Iedereen kon, roulerend langs vijf ruimtes in het kantoor, de leden uit het DansLAB ontmoeten.

In beweging!
De workshops waren heel divers. Echte sfeermakers waren de presentaties van Daniëlle Bouwmeester en later die van Geertje Staring. Daniëlle is dansdocent en trainer en ze leerde de deelnemers hoe je stapsgewijs een les kunt opbouwen aan de hand van bewegingsprincipes. Ze liet zien hoe belangrijk het is ‘speelsheid’ terug te brengen in danslessen, maar ook in het lesgeven: kijken wat er in de klas gebeurt en daarop inspelen. Ze legde uit dat niet alles volgens een vooropgezet plan hoeft, dat je ook divergerend, ontdekkend les kunt geven. 

Dansdocent Lynn Kosakoy inspireerde de leerkrachten met een bolletje wol
Dansdocent Lynn Kosakoy inspireerde de leerkrachten met een bolletje wol

Ontdekken en ervaringen uitwisselen

Dat divergeren speelde ook een grote rol bij de uitleg van Geertje Staring, van HAN Pabo.  Ze gaf de deelnemers een korte workshop creativiteitsontwikkeling, zodat iedereen zich – in een zelf uitgekozen situatie – bewust werd van de fases van creativiteit. Ze ontwikkelde met haar partners de ‘creatiewijzer’, een handige tool die iedereen kan downloaden en lamineren, om in de klas te gebruiken. Het is een rijk instrument, waar je veel langer over zou kunnen praten… maar voor men het wist verscheen het hoofd van Angela weer om de hoek, en klonk opnieuw het speelse belletje dat de workshopwissel aangaf.

Uiteraard was er ook ruimte voor de verhalen van deelnemers, voornamelijk in de presentaties van Introdans (Adriaan Luteijn/Annemieke Vervoort) en van Dominique Laarveld (Basisschool Dynamiek). Zowel Adriaan als Dominique legden uit wat hun organisaties aan het doen zijn, en zochten nadrukkelijk het gesprek met de leerkrachten. Bij Dominique was dat in algemene zin: hoe ervaren jullie de integratie van dans in het onderwijs? Bij Adriaan van Introdans heel specifiek: wat ervaren jullie als je naar een filmpje van een dansvoorstelling kijken? Deze uitwisselingen gaven verdieping aan de dag.

Het bolletje wol
De laatste workshop was de presentatie van masterstudente Lynn Kosakoy (ArtEZ BDD), die een onderzoek deed naar dans en burgerschapsvorming. Ze liet op prachtige wijze zien hoe je een verhaal kunt vertellen met het lichaam en hoe je door beweging in de klas connecties kunt maken. Om dit kracht bij te zetten, gebruikte ze een bolletje rode wol, waarmee ze iedereen in de ruimte letterlijk met elkaar verbond. 

Creatieve connecties
Het bolletje wol van Lynn was een mooie metafoor, niet alleen in haar eigen verhaal, maar voor de hele dag. Door hier fysiek aanwezig te zijn, werden er werkelijke connecties gemaakt. Er werd door Cultuurmij Oost een netwerk verstevigd, en er werden creatieve connecties gemaakt – tussen de organisatie en de leerkrachten, maar ook tussen de leerkrachten onderling. Aan het eind, eenmaal terug in de hal voor een evaluatie, waren er verschillende leerkrachten die daar op wezen.Het was inspirerend en er werd écht naar elkaar geluisterd, zo vonden de deelnemers en de workshopgevers. Het was goed om te horen hoe iedereen denkt over meer dans in de klas. Angela Verdurmen sloot af, door het doel van de dag nog eens te benadrukken: ‘dat wij het LAB kunnen vinden, dat het LAB ons kan vinden. Het is de bedoeling om meer mensen uit de onderwijspraktijk te betrekken bij DansLAB.’ 

Zo bruisend en inspiratievol alles was, zo snel was het voorbij. ‘Wie mee wil, kan NU meekomen,’ zei Adriaan Luteijn, van Introdans.‘… dan kunnen we de dansers nog zien opwarmen.’ In een mum van tijd waren de kamers van Cultuurmij Oost leeg en was het kantoor weer gewoon een kantoor. Vrijwel alle aanwezigen gingen naar de Introdansvoorstelling GEKKIGHEID. Passie voor dans. Het is wat iedereen hierheen bracht, maar ook de reden dat iedereen tegelijk weer opstapte. De leerkracht in beweging brengen, dat is zeker gelukt deze dag!
(tekst Martijn Adelmund)

De voorstelling Gekkigheid van Introdans was de kers op de inspiratiedag-taart
De voorstelling Gekkigheid van Introdans was de kers op de inspiratiedag-taart

Over DansLAB / De Kracht van Dans: 

Het CMK-LAB De Kracht van Dans is een Meetup van CMK Gelderland.

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Gelderland wordt veel kennis ontwikkeld. Ook leven nog veel vragen over de manieren waarop kinderen goed cultuuronderwijs kunnen krijgen. In vier CMK leernetwerken, LAB's genaamd, doen partners onderzoek naar aspecten die cultuuronderwijs kunnen verbeteren. Elk Lab heeft een adviseur van Cultuurmij Oost als begeleider.

Hoe kan dans een mooie plek krijgen in het onderwijs en bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen? Hoe kunnen leerkrachten en vakdocenten nader tot elkaar komen en elkaars taal leren spreken? Het LAB De Kracht van Dans wil leerkrachten en leerlingen in beweging zetten en vakdocenten en leerkrachten nader tot elkaar brengen.