Cultuureducatie met Kwaliteit heeft grote impact op de basisschool

Cultuur stevig verankeren in het basisonderwijs, dat is het doel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Van 2013 tot 2016 verbeteren 372 scholen in Gelderland hun cultuuronderwijs, passend bij hun eigen schoolvisie. In opdracht van Cultuurmij Oost en de provincie Gelderland onderzocht Edwin van Meerkerk, cultuurwetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de rol van de leerkrachten in dit programma.

Uit het onderzoek blijkt dat CMK grote impact heeft op het dagelijkse programma van de leerkracht. Van Meerkerk: “Alle lijntjes komen bij elkaar in de klas: daar moet het gebeuren. Scholen zijn heel verschillend, elk met een eigen onderwijsvisie en zoeken dan ook allemaal iets anders bij de mogelijkheden van kunst en cultuur. In het onderwijs is heel lang gestuurd op zekerheid met inzet van methodes en systemen. Daarom is het lastig voor leerkrachten om het resultaat niet te weten en dat is nu net inherent aan kunstonderwijs. Kunstdocenten kunnen helpen om een onderzoekende houding bij leerkrachten te ontwikkelen. Hun inzet verrijkt het onderwijs.”

Op dit moment doen in 37 Gelderse gemeenten al 372 scholen met het programma mee. Er zijn 2.500 leerkrachten,180 kunstvakdocenten en cultuuraanbieders betrokken, zodat 60.000 kinderen in Gelderland profiteren van deze kwaliteitsslag. Onderzoeker Van Meerkerk: “Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 is een gedurfde stap gezet. Voor een regeling met een dergelijke omvang waren de doelen ruim geformuleerd en ook in de uitvoering werden vrijwel alle opties open gehouden. Dat resulteerde in een grote diversiteit aan projecten. Of een school op het platteland of in een stedelijke omgeving staat, welke signatuur de school heeft, hoe groot, oud en divers het team is, het is allemaal van belang voor wat er mogelijk en nodig is in een verbetertraject als CMK. Beleid dat voor die diversiteit ruimte biedt is dan ook aan te bevelen boven een gestandaardiseerde aanpak. De eerste vier jaar CMK kunnen daarom ook worden gezien als een proeftuin voor toekomstig beleid.”

Volledige rapport lezen

Basisscholen die vanaf 2017 willen meedoen in het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit kunnen zich tot 1 augustus aanmelden bij Cultuurmij Oost.

Het volledige onderzoeksrapport: Download juli 2016 Rapport onderzoek RUN Cultuureducatie met leerkracht CMK.pdf