Uit de COP Leerlijn Muziek

Concerten HGO voor basisonderwijs

Het Gelders Orkest wil meer vraaggericht werken en sluit aan bij de doorlopende leerlijn muziek. Het is mogelijk om musici uit te nodigen om in school te presenteren en er zijn verschillende educatieve voorstellingen. Kijk hier voor de mogelijkheden! 

Kansen voor alle kinderen 
In Aalten werken Het Gelders Orkest en Boogie Woogie samen om kinderen ook buiten schooltijd muziekonderwijs te bieden. Zij leggen verbinding met het Jeugdcultuurfonds Gelderland, want er zijn veel mogelijkheden om ook kinderen waar thuis financiële krapte is, te ondersteunen. Andere vormen van deze ondersteuning zijn o.a. stichting Leergeld, de Gelrepas en de Klijnsma-gelden.