Speciaal Onderwijs Community of Practice van start

Hoe kunnen de deelnemende CMK scholen cultuureducatie goed verankeren? De community of practice van het Speciaal Onderwijs is op 29 mei van start gegaan. Tijdens de eerste COP vertellen de projectleiders en leerkrachten aan de hand van symbolische afbeeldingen over hun visie op Cultuureducatie Met Kwaliteit. De komende twee jaar leren ze van en met elkaar om onder andere procesgericht werken in het speciaal onderwijs vorm te geven. De deelnemers willen in elk geval met de volgende onderwerpen aan de slag:

  • Scholing van leerkrachten voor deze doelgroep
  • Procesgericht werken in de klas,
  • Werken met competenties en je bewust worden daarvan in de kunstvakken
  • Het belang van co teaching
  • Werken met thema’s in de school en relatie met de kunstvakken en integratie
  • Ontwikkelen van digitaal portofolio en het borgen daarvan in de klas en/of school
  • Deskundigheidsbevordering ontwikkelen van ZZP, ( individueel maar ook van de centra voor de kunsten)
  • Kunstvakken, ook in het SO onderdeel van curriculum
  • Visie en beleid binnen het SO
Met symbolische afbeeldingen je visie op Cultuureducatie Met Kwaliteit geven
Met symbolische afbeeldingen je visie op Cultuureducatie Met Kwaliteit geven
Leren van en met elkaar. Cultuureducatie in het speciaal onderwijs.
Leren van en met elkaar. Cultuureducatie in het speciaal onderwijs.