Communities Of Practice op basis van gemeenschappelijke leervragen

Drie nieuwe COP's starten in 2019

Communities of Practice, oftewel professionele leergemeenschappen, maken deel uit van het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), ook in de periode 2019-2020.

Projectleiders met overeenkomende leervragen gaan in een COP onder leiding van een adviseur van Cultuurmij Oost met elkaar in gesprek. In de bijeenkomsten komt zowel reflectie op de eigen praktijk als inspiratie aan bod. Een COP vindt in principe twee keer per kalenderjaar plaats. We werken praktijkgericht, je brengt je eigen vraag in. 

Drie nieuwe COP’s met de volgende thema's:

1. Draagvlak voor cultuureducatie en eigenaarschap in de school
2. Het implementeren van leerlijnen
3. Wild card
: het thema van de derde COP staat nog open. Thema’s kunnen nog aangeleverd worden. Wil je graag een thema aandragen, neem dan contact op met je adviseur.

Continuering twee lopende COP’s

Naast de drie nieuwe, zijn er twee COP’s die in 2019 verder werken vanuit de afspraken uit 2017-2018:

4. Speciaal Onderwijs, onder leiding van Marian MeeuwsenNieuwe projectleiders en andere belangstellenden kunnen zich hiervoor inschrijven vanuit een SO/SBO-school.
5. Voortbouwen onder leiding van Reineke de Vries en Ingrid PerikDeze COP gaat in de bestaande samenstelling door, er kan niet meer worden ingeschreven.

Aanmelden

Je kunt je tot 15 december 2018  inschrijven voor een COP door een e-mail te sturen aan jackydjaidoen@cultuurmijoost.nl.

Geef het nummer en het thema van de COP waarvoor je belangstelling hebt daarin aan, én geef ook alvast aan of je een voorkeur hebt voor bijeenkomsten ‘s ochtends of ‘s middags.