Meer dan helft Gelderse scholen toont ambities voor CMK periode 2017-2020

Op naar de tweede periode CMK 2017-2020

Cultuurmij Oost heeft maar liefst 117 projectvoorstellen ontvangen voor de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. In deze projecten geven 390 scholen, dat is meer dan de helft van alle Gelderse scholen buiten de grote steden, aan ambities te hebben met cultuureducatie. Ruim 25% haakt aan bij succesvolle projecten uit de huidige CMK periode. Het gaat om 62.000 leerlingen.

Een samenhangend plan op basis van de ingebrachte schoolambities wordt voor 17 oktober  ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ondertussen scherpen de scholen met hun projectleider hun plannen verder aan.