13 maart Dag van de Cultuureducatie in Musis Arnhem

Dag van de Cultuureducatie

Bij de landelijke Dag van de Cultuureducatie  op dinsdag 13 maart in Musis Arnhem is er volop aandacht voor de leerkrachttrainingen van Cultuurmij Oost en CultuurCollege, de kersverse subsidie voor erfgoededucatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Reizen in de Tijd: de cultuureducatieleerlijn met erfgoed als drager. In Gelderland zijn momenteel in zeven lokale CMK projecten 77 scholen en 10.764 kinderen met Reizen in de Tijd aan de slag.

Deelnemers aan de workshop van Erfgoed Gelderland ontvangen tips en inspiratie voor bezoeklessen van lokale culturele aanbieders in de omgeving van de eigen school. In het kader van het CMK project Reizen in de Tijd zijn de volgende trainingen ontwikkeld voor leerkrachten: Erfgoed- een klas vol spullen, Erfgoed - een plek in de school, Erfgoed - samen in de buurt.