Smart events om leerkrachten te inspireren

Unitonderwijs heeft andere mindset nodig

Kunst, beweging en muziek maken kinderen slimmer. Hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden worden bevorderd. Dit is het vertrekpunt van Smart (sport, muziek en art), een project voor 19 basisscholen van Scholengroep GelderVeste in samenwerking met Limai Muziek (muziekimpuls), Gruitpoort (projectleider) en Sportservice Doetinchem. Want de wereld van morgen heeft mensen nodig die kritisch kunnen denken, samenwerken, problemen oplossen en die creatief en digitaal geletterd zijn. Dat vraagt om ander, 21e-eeuws, onderwijs met een rijke leeromgeving dat een appèl doet op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief vlak!

Ella Heutink is schoolleider van de Prins Clausschool in Zutphen, een van de 19 scholen van GelderVeste. “In ons unitonderwijs, een vernieuwende vorm van onderwijs, werken we met kernconcepten, zoals Binding, Materie, Kracht en Golven of Energie. Stichtingbreed werken we in professionele leergemeenschappen samen om de kernconcepten voor te breiden. De scholen leren hier met en van elkaar. We willen een uitdagende leeromgeving voor kinderen creëren en tegemoet komen aan de intrinsieke leerbehoefte van kinderen, hen motiveren: het gaat niet alleen om kennis, maar zeker ook om vaardigheden. Sport, muziek en kunst zijn een verrijking van onze concepten. We bouwen door op de lijn die we met onder andere Meer Muziek in de Klas hebben ingezet.”

Leerkrachten verbeelden concept Golven. Foto's Danielle Corbijn.
Leerkrachten verbeelden concept Golven. Foto's Danielle Corbijn.

Wat zie je gebeuren met de leerkrachten?

“De omslag naar geïntegreerd onderwijs vraagt heel veel van leerkrachten. De mindset is totaal anders. We gaan niet uit van leerstof/de methode maar van wat een kind nodig heeft. De leerkrachten ervaren met dit project wat er allemaal kan met kunst. Door hen te laten ervaren wat kunst doet, kunnen ze het zelf met de klas toepassen. We investeren in hun vaardigheden. Met vakdocenten werken ze in masterclasses aan eigen lessen muziek, dans of kunst.”

En dat betekent voor de kinderen?

“Ze worden zelfstandiger. Door ze mede verantwoordelijk te maken voor het leren, in een uitdagende leeromgeving, merken we dat de kinderen gemotiveerder zijn. Talenten van kinderen worden gesignaleerd en ze worden aangemoedigd. We merken dat de kinderen ontzettend genieten!”

“Heel andere dimensie voor ons onderwijs”

Poezie. Gedicht over de zee. Concept Golven scholen GelderVeste.
Poezie. Gedicht over de zee. Concept Golven scholen GelderVeste.

Event als inspiratie

Leerkrachten en professionals uit de sport, muziek en kunst zoeken slimme verbindingen en ontwikkelen in co-creatie digitaal lesmateriaal waarmee kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Verrassende events op de schoolpleinen met sport, muziek en kunst inspireren en verbinden.

Zo is er op 13 oktober 2017 een studieochtend voor 55 leerkrachten van vier scholen rond het concept Golven. Onder leiding van professionals van Gruitpoort en Limai werken de leerkrachten vanuit muziek, dans, beeldende kunst en literatuur aan een  performance. Na 20 minuten komen ze buiten op het schoolplein allemaal samen en worden de delen samengesmeed tot een vloeiend geheel. Een gedicht over de zee op klanken van eb en vloed, een dans met lappen die golven verbeelden en wapperende vlaggen die het geruis van de zee laten horen, monden uit in een ritmisch percussiestuk. Binnen een half uur is de hele performance door 55 leerkrachten met enthousiasme en veel plezier neergezet. Zo snel heb je dus al resultaat!

Deze ervaring is een inspirerende opmaat hoe de scholen kunnen werken met de kinderen. In masterclasses diepen de leerkrachten de verschillende disciplines vervolgens inhoudelijk uit, zodat de basis klaarstaat voor de komende lessenserie.

Meer lezen over lessenontwerp in co-creatie met kunstenaars

Samen Leren      en      St. Josephschool in Lochem

Projectleider Gruitpoort maakte ook een aantal inspirerende E-zines.