Samen Leren

Vakdocent en leerkracht ontwerpen betekenisvolle lessen

Leerlingen diepgang en ontwikkeling bieden in diverse kunstdisciplines. Dat is de bedoeling van de cursus ‘Cultuureducatie met kwaliteit voor vakdocenten’ die Cultuurplein Noord Veluwe aanbiedt aan kunstenaars. De cursisten worden gekoppeld aan leerkrachten die de opleiding tot interne cultuurcoördinator volgen. Samen werken ze aan betekenisvolle opdrachten voor de leerlingen.

 

Leerkracht en kunstenaar werken samen aan betekenisvolle opdrachten. Foto's: Joppe Fotografie.
Leerkracht en kunstenaar werken samen aan betekenisvolle opdrachten. Foto's: Joppe Fotografie.

Geïntegreerde activiteiten

Icc-trainers Karin Kotte en Danielle Bouwmeester: “Door de cursisten van de icc-opleiding en de kunstenaars samen te brengen, zorgen we ervoor dat een proces op gang komt. De leerkracht en kunstenaar formuleren een goede opdracht, ontwerpen samen een geïntegreerde activiteit en voeren die vervolgens ook met z’n tweeën uit in de klas. Daarnaast kan de bestaande lesstof op een ander wijze worden aangeboden, zodat het beter beklijft bij leerlingen. We gaan dan meer uit van hoe leerlingen leren en wat willen we dat ze leren? Vaardigheden waar ze in de 21e eeuw iets aan hebben.”

Vandaag vindt de ontmoeting plaats en gaan de teams aan de slag. Diana Crispijn, leerkracht aan SBO Van der Reydenschool, (een school voor speciaal onderwijs) vertelt dat zij met het thema beroepen wil werken. “We benaderen onderwerpen vanuit verschillende perspectieven, maar cultuur valt er eigenlijk een beetje buiten. We zouden dat graag integreren in onze aanpak.” Dichter, filosofe en theatermaker Moes Wagenaar vraagt: “Hoe werken jullie met woorden op school? Zouden we niet met kwaliteiten kunnen werken die kinderen hebben en die passen bij een beroep?

Begrippen betekenis geven

We kunnen de kinderen woorden leren geven aan. Begrippen betekenis geven. En met drama zouden ze de kwaliteiten kunnen laten zien. Als je iets hebt uitgebeeld, kun je er ook beter over schrijven: misschien kunnen de leerlingen zo de beroepen en de kwaliteiten in dichtvorm terug laten komen. Zo van ‘Ik ben heel geschikt want ik ben goed in…’”

Trainer Danielle Bouwmeester schuift aan: “Als kunstenaar is het jouw kracht om dichtkunst om te zetten in een performance, hoe kun je dit voor deze kinderen inzetten?” Moes Wagenaar draagt spontaan een gedicht voor. Het wordt helemaal stil. Spelend met woorden geeft ze uiting aan wat ze net vertelde en overtuigt ze de leerkrachten.

De kunstenaar als inspiratiebron

Het kersverse team bouwt verder op de ingeslagen weg: “De kinderen kunnen spelen met woorden over zichzelf. Van binnenuit. We kunnen ze ook een dagboek laten schrijven, een dag uit het leven van iemand met dat beroep en dat vervolgens laten voordragen. Voordragen alsof je het beroep gewoon bènt.”

“Ga niet voorbij aan jouw grootste kracht,” moedigt Danielle Bouwmeester aan: “Jij bent als kunstenaar een enorme inspiratiebron. Laat zien wie jij bent en wat je doet.” En zo werken leerkracht en kunstenaar samen verder aan een betekenisvolle opdracht voor de leerlingen.

Meer weten?

Moes Wagenaar http://www.kunstenfilosofie.nl/welkom.html

Cultuurplein Noord Veluwe is een kunstencentrum voor cultuureducatie in de gemeenten Epe, Heerde, Hattem en Oldebroek.