Paasbergschool en Introdans nieuwe partners

Dansles voor alle leerlingen: 'Niets is wat het lijkt'

De 32 kinderen van groep 7 van de Paasbergschool in Oosterbeek werken deze maandagochtend aan een choreografie op de ultrahippe mixmuziek van Soulwax. De jongens in voetbalshirts op de achterste rij, maar allemaal doen ze stinkend hun best de bewegingen te onthouden en strak uit te voeren. “Wie wil dit stukje even voordoen?” vraagt dansdocent Lobke van der Sanden van Introdans. De vingers schieten omhoog. “Het is de bedoeling dat jullie goed naar elkaar kijken”. In groepjes van drie werken de leerlingen verder om heel precies bij elkaar te ontdekken hoe de bewegingen eruit zien en elkaar daar feed back op te geven. "Okay: 3, 2, 1 en go", Noor en Eva draaien met hun armen en maken een swingende move. “Nee, kijk je handen moeten zo”, corrigeert Eileen. Vervolgens treden alle kinderen in kleine groepjes voor elkaar op. “Wie wil wat zeggen over deze groepjes? Wat zie je nou dat er beter gaat nu we zo geoefend hebben?” vraagt Lobke van der Sanden. "Nikki en Sophie deden de beweging heel goed, nu nog precies gelijk met de andere kinderen”, zegt een van de kritische kijkers.

Zijn wie je bent

De motor achter het gloednieuwe partnerschap van de Paasbergschool en Introdans is de bevlogen intern cultuurcoördinator Saskia Wongsoredjo. “We namen altijd al onderdelen van het kunstmenu van ’t Venster af en binnen het programma CMK verbeteren we ons muziekonderwijs, maar we wilden eigenlijk nog meer.” Onze interim directeur bracht me in contact met Cultuur Oost. We zochten iets blijvends, passend bij onze school. Daarom hebben we samen eerst gekeken naar onze visie. Wat vinden we belangrijk op onze school?” 

Partners

“Vanaf het begin heb je als kind je talenten, daar wordt vaak aan geschaafd. Wij vinden het belangrijk om dat stukje te behouden wat jou jou maakt. Iedereen is anders en heeft unieke talenten. Cultuur Oost heeft ons vervolgens gekoppeld aan Introdans, want zij vinden dat ook heel belangrijk. Samen hebben we een project ontwikkeld onder de naam Niets is wat het lijkt. Het project stimuleert een creatieve kijk en open geest van de leerlingen. We leren kinderen iets verder te kijken dan naar de buitenkant. En mogelijk een geluksgevoel te ervaren.”

Verder kijken dan je neus lang is

Niet alleen de leerlingen krijgen een intensief dansprogramma aangeboden, ook voor de leerkrachten staan  workshops op het programma. “Je hoeft niet te leren dansen als leerkracht, maar het is wel de bedoeling dat je verder kijkt dan taal en aardrijkskunde. Dat je danstaal durft te gebruiken in de les. Het mag niet wegebben: we willen dans echt een plek geven in ons onderwijs. We hebben de ‘21 skills’ erbij gehaald, want dat begrip wordt gebruikt op school. Vaak in de zin van computers, maar dat is het natuurlijk niet alleen. Het samenwerken, communiceren: dat hebben we allemaal nodig. Je kunt met kinderen zoveel onderzoeken! Het vernieuwende zit ‘m in de creativiteit. Ik vind het belangrijk dat kinderen een nieuwe kijk ontwikkelen, verder leren kijken dan hun neus lang is; leren ontwerpen en problemen kunnen oplossen door creativiteit toe te passen. Er is behoefte aan unieke denkers. Onze kinderen zijn de toekomst!”

Nieuwe verbindingen

In 2015 gaan vijf scholen en vijf culturele aanbieders een meerjarige verbinding met elkaar aan in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Binnen dit partnerschap staat een onderwijskundige ambitie van de school centraal. Hoe kan cultuur helpen deze ambitie vorm te geven? Cultuur Oost begeleidt het proces en ondersteunt een kennisnetwerk.

 

Meer weten?
Heleen Elbers
Introdans Interactie

 

Alle leerlingen dansen mee bij de kick off van het partnerschap van Introdans en de Oosterbeekse Paasbergschool. Foto's: Hans Gerritsen.
Alle leerlingen dansen mee bij de kick off van het partnerschap van Introdans en de Oosterbeekse Paasbergschool. Foto's: Hans Gerritsen.
Meer weten over mogelijke partnerschappen? Heleen Elbers helpt je graag.
Meer weten over mogelijke partnerschappen? Heleen Elbers helpt je graag.