Man-da-rijn, man-da-rijn, trommelen op De Sieppe

Stevige verankering van kunst op school

“Bij ons is cultuur geen vak, maar een verkennend leergebied, verweven in ons ontwikkelingsgericht onderwijs. Het accent ligt op kennismaking, actief bezig zijn, zelf ontdekken en plezier maken. Kunstvormen koppelen wij aan thema’s.” Paula Wetselaar, directeur van OBS De Sieppe in Groesbeek, vertelt over de stevige verankering van kunst in het onderwijsconcept van haar school.

Paula Wetselaar directeur van De Sieppe in Groesbeek. Foto's Joppe fotografie
Paula Wetselaar directeur van De Sieppe in Groesbeek. Foto's Joppe fotografie

Muziekonderwijs is meer dan noten

Hoewel de school met het geïntegreerde onderwijsaanbod al veel ervaring heeft met cultuur, stelde het team twee jaar geleden toch vast dat muziek nog niet de juiste aandacht had. “Leerkrachten dachten dat je zelf goed een instrument moet kunnen spelen en noten moet kunnen lezen om muziekonderwijs aan te bieden.

Maar muziekonderwijs is zoveel meer! Het notenschrift moet geen barrière zijn. Wij hebben Susan Lutke er bijgehaald. Zij heeft samen met ons scherp gemaakt wat muziekonderwijs voor ons is, wat het brengt voor de school en voor ons persoonlijk. Vervolgens ontwikkelden we in groepjes muzieklessen. Deze koppelden we betekenisvol aan de thema’s waarmee we toch al werken.

Een voorbeeld?

Groep 7 behandelt het thema middeleeuwen en kinderen leren daarbij wat kwakzalvers zijn. Om de zieke te behandelen, maak je een drankje. Een opdracht luidde: als je denkt aan de kwaal, hoe zie dan kunnen klinken? En vervolgens: maak een muziekstuk over de kwaal en de oplossing. 

Les van Slagerij van Kampen

Twee groepen hebben trommelles van een van de spelers van Slagerij Van Kampen. We gebruiken daarvoor de gymzaal want het maakt geweldig veel geluid. De kinderen spelen van begin af aan ritmes en dat gaat op woorden: ap-pel-sap, ap-pel-sap, man-da-rijn… In volle concentratie luisteren ze naar elkaar, blijven op scherp staan en werken samen in het ritme. Het klinkt als een fantastisch concert! We zijn van plan om jaarlijks groep 5 en 6 dit aan te bieden, zodat op den duur alle kinderen twee jaar trommelles hebben gehad. 

Samenwerking verloopt soepeltjes

Ondertussen hebben we als team zoveel ervaring opgedaan, dat we allemaal een eenvoudige les trommelen kunnen geven. Man-da-rijn, man-da-rijn kunnen we allemaal. We reflecteren elkaar op lessen die we in de eigen klas geven en kijken hoe we deze nog kunnen verdiepen of verbreden. Leerkrachten zien dat als je vertrouwen en open opdrachten geeft, dat zich dat uitbetaalt in veel plezier bij de kinderen, het is helemaal van henzelf. Kinderen leren veel van elkaar. Ze geven elkaar feed back en corrigeren elkaar. Met name bij muziek, omdat je bij muziek bijna niet anders kan dan samenwerken. Je kunt niet op een eigen eilandje werken, je bent echt van elkaar afhankelijk. De samenwerking loopt opeens heel soepeltjes. Muziek is emotie, non-verbaal, misschien dat daar ook wel een kracht in zit. En er is geen goed of fout en dus brengt het waarschijnlijk een zekere ontspanning met zich mee.”

CMK 2017

We bespreken nu of we op de tweede fase van CMK intekenen, of dat we al zo ver zijn dat we het zelf kunnen. We moeten namelijk ook zorgen dat we niet te veel aan de hand genomen worden en we niet afhankelijk zijn van extra subsidiegelden.

Tip aan beginnende scholen

Begin niet met de activiteit muziekles, maar met de vraag wat vinden we belangrijk aan muziek? Wat willen we ermee? Dus niet gelijk grijpen naar methodes, maar eerst een eigen visie ontwikkelen. En vraag ook advies erbij, om het team te betrekken. Leerkrachten zien muziek als een vak apart, dat is het ook wel, maar er is zoveel mogelijk!”