Kids in Concert in Barneveld

Een hechtere lokale samenleving: bij Kids in Concert geniet de hele omgeving mee. Foto's: Joppe Fotografie
Een hechtere lokale samenleving: bij Kids in Concert geniet de hele omgeving mee. Foto's: Joppe Fotografie

Muziek in de school

Een mooie avond in het voorjaar, de Bethelkerk in Barneveld stroomt vol met honderden kinderen, ouders, buren en andere belangstellenden. De groepen 5 van basisscholen De Branding, De Spreng, De Fontein Lijsterhof en Burgthof van PCO Gelderse Vallei geven een presentatie van wat zij geleerd hebben in het project Muziek in de School dat wordt afgerond met Kids in Concert. “Het is vanavond wel heel bijzonder, de kinderen spelen samen met het Kamerorkest,” vertelt Gert Bomhof, coördinator onderwijs en amateurkunst van Muziekschool Barneveld.

Bij Kids in Concert geniet de hele omgeving mee. Waarom vind je dit belangrijk?

“Het gaat ons erom verbinding tussen de gemeenschap, de lokale muziekvereniging en het onderwijs tot stand te brengen en te verstevigen. Het is een lokaal en gezamenlijk feestje. Een combinatie van culturele, sociale en maatschappelijke componenten die bijdragen aan een hechtere lokale samenleving. De leerlingen en hun ouders zien waar en bij wie de kinderen muziek kunnen maken in hun eigen dorp en dat die fanfarevereniging bijvoorbeeld meer doet dan op koningsdag door het dorp lopen.”

Waaruit bestaat de deskundigheidsbevordering die de leerkrachten hebben gekregen?
“Vakdocenten hebben muzieklessen in de klas gegeven, de leerkracht leert van zijn/haar specifieke aanpak. Verder bieden we workshops van muziekexperts met jaarlijks een specifiek thema. Dit schooljaar was dat ‘Zingen in de Klas’. Tot slot zijn er duolessen, waarbij leerkracht en vakdocent samen lessen voorbereiden, samen geven en ook samen evalueren. “ 

Welke ontwikkeling zie je binnen de 15 deelnemende scholen, nu het project een tijdje loopt?
“Muziek is in alle betrokken scholen enorm gaan leven. De sfeer in de scholen is aan het veranderen. Ik kreeg als reactie van één van de directeuren terug dat 'er nu veel meer muziek in de school klinkt. Dat kinderen ook in de gangen vrolijk lopen te zingen. Ze zijn altijd weer blij als ze muziekles hebben. De school bruist meer dan voorheen'. Door de muzieklessen ontstaat een nieuwe dynamiek binnen de school. Kinderen leren mede dankzij muziekonderwijs ook op een creatieve, sociale manier met elkaar omgaan en samenwerken.”

Wat kun je vertellen over de leerlijnen die ontstaan?
“Er is een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor groep 1 t/m 8 met een zwaartepunt in groep 5, op verzoek van de scholen. We volgen daarbij ons Raamleerplan Muziek in het Onderwijs waarin de leerlingen langs de vijf domeinen zingen, spelen van muziek, bewegen op muziek, luisteren naar muziek en lezen/noteren van muziek een muzikale levensloop doormaken. Onze docenten houden een checklist bij zodat in de loop de jaren die leerlijn zichtbaar en aantoonbaar wordt.”