Het schoolplein als leerplek

Pleinkunst in Borculo

Op woensdagochtend biedt het schoolplein van Daltonschool Sint Joris in Borculo een actieve kleurrijke aanblik. Groepen kinderen zingen en dansen onder begeleiding van een docent van Beweegwijs. Op een ander deel van het plein zijn jongens behendig om pylonnetjes aan het hockeyen en worden allerlei balspelen gedaan. Met Pleinkunst biedt de school kinderen een zorgvuldig gestructureerd aanbod op het schoolplein: vier dagen in de week kunnen ze kiezen uit een palet activiteiten. Dit leidt tot ‘rust’ op het plein. 

Zang en dans op het schoolplein
Zang en dans op het schoolplein

Je veilig voelen op school

“Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school”, vertelt Ellen Bouwmeesters. Zij is vanuit haar rol als intern cultuurcoördinator verantwoordelijk voor het project Pleinkunst. “We hebben het plein ingericht met gekleurde vlakken, lijnen en pylonnen. Die geven de bedoeling aan. Geel betekent bijvoorbeeld dat je om de beurt speelt en dat je soms even geduld moet hebben. Groen gaat over samenwerken en overleggen: in een team de activiteit doen. We hebben de spelletjes getest in de reguliere gymlessen. De ervaringen zijn doorvertaald naar het plein en bovendien aangevuld met culturele activiteiten. Door het brede aanbod laten we kinderen telkens keuzes maken. Kinderen ontdekken zo wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. We willen dat ze zich breed kunnen ontwikkelen.”

Je mag zelf kiezen

Op een van de houten picknicktafels zit de zevenjarige Rooney uit groep 4 rustig zijn mandarijntjes op te peuzelen. Terwijl hij onderzoekend rondkijkt en bedenkt wat hij wil gaan doen als hij klaar is met eten, vertelt hij: “Je mag zelf kiezen waaraan je meedoet en dat is superleuk. Ik ga zo hockeyen op het rode veld!”

Joriscoach Bastiaan helpt combinatiefunctionaris van Beweegwijs. Leren van en met elkaar.
Joriscoach Bastiaan helpt combinatiefunctionaris van Beweegwijs. Leren van en met elkaar.

Combinatiefunctionaris Beweegwijs

Twee grote groepen meisjes en enkele jongens zingen en dansen liedjes die ze ingestudeerd krijgen van Michel Ballast, combinatiefunctionaris van Beweegwijs. Hij is speciaal bijgeschoold in culturele activiteiten en komt elke woensdag om het repertoire te verbreden en de leerkrachten te voeden. Dan is het niet alleen in de pauze feest op het plein, de hele ochtend komen groepsgewijs kinderen naar buiten om nieuw repertoire te leren. Op het schoolplein geldt heel duidelijk: zien meedoen, doet meedoen. Zingen, bewegen en werken met standbeelden en een levend schilderij: de activiteiten hebben een grote fun factor en zijn overal te doen.

Foto's Joppe Fotografie.
Foto's Joppe Fotografie.

Joriscoaches groep 7 en 8

Een van de succesfactoren van Pleinkunst op de Daltonschool is de Joriscoach. Leerlingen uit groep 7 en 8 zijn door Beweegwijs opgeleid als juniorcoach. Dagelijks begeleiden zij de jongere kinderen op het schoolplein: zo leren ze met en van elkaar. In speciale hesjes zijn ze zichtbaar aanwezig. Vandaag is dat Bastiaan uit groep 7. Hij helpt met de krijttekeningen, doet opgewekt mee met de dansende kleintjes en legt de bedoeling uit waar dat nodig is. "Dit is mijn eerste keer dat ik ging meehelpen. Ik vind dat wel heel leuk om te doen, de jongere kinderen helpen met het leren van zo’n lied.”

“Pleinkunst draagt echt bij aan een veilige leeromgeving op onze school, doordat je samen buiten actief bent. Het is eigenlijk altijd een feestje, vooral de instructiemomenten op woensdag,” concludeert intern cultuurcoördinator Ellen Bouwmeesters.

 

Aan Pleinkunst werken mee:

Rita Rikhof 

Muziek en KunstWijs 

Projectwijs