Ouders maken creamiddagen mede mogelijk

Freule van Pallandtschool in Neerijnen

“Drama is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Want wat een kind doet vanuit het spel, komt uit het kind zelf en is dus heel eigen. Kinderen ontwikkelen zo zelfvertrouwen. Ik vind dat belangrijk, ook dat ze positief in het leven kunnen staan. Creativiteit helpt daarbij.” Artie de Kock is al 30 jaar leerkracht bij de Freule van Pallandtschool in Neerijnen, een kleine dorpsschool met 78 leerlingen die slim omgaat met de middelen. Ze vertelt over de aanpak op haar school.

“Vijf jaar geleden begonnen we op school met creatieve lessen op de vrijdagmiddag. We bieden telkens vijf blokken met koken, houtbewerken (ontwerpen), textiele werkvormen, nieuwe werkvormen (technieken) en drama/hoorspel. De blokken rouleren zodat de leerlingen aan alle onderdelen deelnemen. De lessen zijn een groot succes mede dankzij de inzet van ouders. We hebben hen er actief bij betrokken. Ze denken mee in de voorbereiding en helpen bij de lessen. Toen we geld nodig hadden voor de materialen hebben de ouders zelfs een fair met ons  georganiseerd in het dorp. Ook leverde de oudercommissie een financiële bijdrage. Voor de ouderbetrokkenheid op school is de keuze voor cultuur heel belangrijk gebleken. En als de ouders enthousiast zijn, zijn de kinderen het ook: de positiviteit gaat de hele school door.

Dramales bij de Freule van Pallandtschool in Neerijnen. Foto Danielle Corbijn.
Dramales bij de Freule van Pallandtschool in Neerijnen. Foto Danielle Corbijn.

Met minimale budgettaire middelen het maximale doen

Drama en hoorspel zijn nieuw dit schooljaar. “Drama versterkt een kind motorisch, cognitief en op sociaal gebied. Het is een manier voor kinderen om zich te uiten, hun talenten te ontdekken en te ontdekken wie ze zijn.” Vanuit deze visie besloot de Freule van Pallandtschool dit jaar te investeren in goed dramaonderwijs en gebruik te maken van de CMK-middelen. “De leerkrachten hebben behoefte aan handvatten. Ook is het nodig meer zelfvertrouwen te ontwikkelen om drama structureel een plek te geven in de klas. We zijn dit schooljaar begonnen met masterclasses en geven ook volgend jaar nog invulling aan die deskundigheidsbevordering. Het is de bedoeling om een doorgaande leerlijn drama voor onze school te ontwikkelen.” De school ondervindt veel steun vanuit de gemeente. “De combinatiefunctionaris komt praten en helpt ons op een fijne manier met de invulling van onze ambitie en ons cultuurbeleidsplan.”

En op de langere termijn…vakoverstijgend onderwijs

Met cultuur willen we een vakoverstijgende invulling aan ons onderwijs geven. We willen de zaakvakken meer integreren en op een andere manier (meer visueel) aanbieden. In het VO gebeurt dat al vaker. Leerlingen en leerkrachten krijgen een andere rol: leerlingen zullen zelfontdekkend bezig gaan en leerkrachten krijgen een begeleidende rol. Ik hoop dat ik dat nog mag meemaken!

“Ik heb cultuur altijd al belangrijk gevonden: het helpt je uit een keurslijf!” Artie de Kock
“Ik heb cultuur altijd al belangrijk gevonden: het helpt je uit een keurslijf!” Artie de Kock
Creativiteit helpt bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en positiviteit.
Creativiteit helpt bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en positiviteit.

Tips voor andere kleine scholen

  1. Weet wat je wilt en formuleer heldere doelen
  2. Zorg dat het hele schoolteam erachter staat
  3. Betrek ouders bij de doelen die je wilt bereiken
  4. Werk samen met de gemeente, dat kan veel opleveren.