Stichting Primair Onderwijs Condor

CULTUURONDERWIJS FOCUSPUNT BIJ SPO CONDOR

“Bewust cultuuronderwijs is net zo belangrijk en moet hetzelfde benaderd worden als rekenen, taal en lezen. Ons doel is namelijk kinderen in de maatschappij hun plek te laten vinden. Daarom doet cultuuronderwijs ertoe”, vertelt Frans Geurts, algemeen directeur bij de Stichting Primair Onderwijs Condor. “Wij hebben een belangrijke focus op leerlingcompetenties: wat denken de leerlingen zelf al goed te kunnen en waar willen zij zich graag in ontwikkelen? CMK heeft de ontwikkeling van een innovatief digitaal systeem mogelijk gemaakt, waarin kinderen zelf hun competenties kunnen inschatten. Zowel leerlingen als leerkrachten krijgen hiermee een goed beeld van de competenties en aandachtsgebieden.”

SPO Condor vormt het bevoegd gezag van negen scholen en heeft een cultuuronderwijs-visie op stichtingsniveau. De scholen geven jaarlijks op hun eigen manier kleur aan deze visie. Geurts vertelt: “We maken heldere keuzes in cultuuronderwijs, net zoals wij dat doen bij andere vakgebieden. Mensen, en dus ook kinderen, maken veel mee in het leven. Zij moeten kunnen uiten wat zij ervaren, en niet alleen in woorden. Deze uitingen moeten gehoord en gezien worden, daarom leren wij kinderen tevens zich open te stellen. Waarom uit de persoon zich op die manier en wat wil hij vertellen? Geef geen oordeel, maar stel vragen. Je ziet dit bijvoorbeeld terug in de maandafsluiting van de kinderen. Als zij op het podium staan na een presentatie of voorstelling, dan wordt er niet alleen maar geklapt. Er worden hele interessante vragen gesteld door andere leerlingen.”

Digitaal competentiesysteem

“Het is belangrijk in beeld te krijgen wat kinderen interessant vinden in hun ontwikkeling. Waar denken ze al goed in te zijn en waarin willen ze zich verder verdiepen? Het digitale systeem dat we nu gezamenlijk ontwikkelen, biedt hierin uitkomst. In dit systeem zien leerlingen een grotendeels lege kamer, die zij zelf kunnen ‘inrichten’ met competenties. Leerkrachten krijgen, op basis van een data-overzicht, een goed beeld van wat de leerlingen bezighoudt en hierop kunnen zij vervolgens inspelen”, aldus Geurts. Het systeem is in de ontwikkel- en testfase. Op basisschool De Tandem in Nederasselt wordt het momenteel geëvalueerd. De definitieve versie van het innovatieve platform wordt vervolgens uitgerold onder alle scholen die vallen onder SPO Condor. Geurts licht toe: “Uiteraard is het de bedoeling dat het systeem uiteindelijk landelijk ingezet kan worden. We doen er alles aan om het systeem te optimaliseren. De leerkrachten zijn erg betrokken bij het puzzelen om het programma beter te maken, zodat ze er straks in de praktijk echt iets aan hebben.” 

‘Wat kan er wel?’

Voor SPO Condor is cultuuronderwijs een focuspunt. Volgens Geurts moet hier op alle scholen veel aandacht aan besteed worden, net als aan de cognitieve vakken. En dat hoeft niet veel geld te kosten. “Leerkrachten zijn hardwerkende kwaliteitsmensen. Laat ze zich stapje voor stapje ook cultuuronderwijs eigen maken. Focus je niet op wat er niet kan, maar op wat er wel mogelijk is! In het onderwijsteam zijn er bijvoorbeeld vaak mensen met wat drama- of muziekervaring. Kijk wat je al in huis hebt!”