Cultureel erfgoedonderwijs op alle Condorscholen

Loopt het, lukt het, leert het? Nieuwe eigen leerlijn cultureel erfgoed

 “Als het loopt, op niveau is en het brengt de kinderen wat we willen, dan hebben we iets goeds neergezet.” Aan het woord zijn de stuwende krachten achter een zelf ontwikkelde leerlijn cultureel erfgoed: Johannet König en Lilian Mooij. Beiden zijn leerkracht en interne cultuurcoördinator op respectievelijk basisschool Op Weg in Ooij en Sint Joris in Heumen. Dit schooljaar maken zij een eigen leerlijn cultureel erfgoed startklaar voor alle klassen op de tien basisscholen van stichting primair onderwijs Condor, die verspreid liggen over acht dorpen rond Nijmegen.

Een leerlijn ontwikkelen is veelomvattend

“Onze scholen zijn al heel actief met cultuureducatie: muziek, beeldende vorming. Cultureel erfgoed wordt daar structureel aan toegevoegd. In een speciaal geformeerde denktank hebben we lang gepraat over de aanpak. We hebben gekozen voor een projectweek, want clustering is overzichtelijk voor de leerkrachten en het staat gelijk vast in het jaarplan. Elke twee jaar vindt het project plaats, de materialen kunnen zo rouleren langs de scholen.” De projectleiders hebben weloverwogen keuzes gemaakt. “Het kost tijd en energie om het goed neer te zetten, leerkrachten te betrekken en schoolbreed uit te leggen wat cultureel erfgoed inhoudt. Zo’n leerlijn ontwikkelen is een veelomvattende taak. We krijgen er ontwikkelingsuren voor en we laten ons bijstaan door studenten.”

 

Vroeger werd je wat je vader was

Linde Kruese en Elcke Klein Gunnewiek volgen de minor kunst en cultuur aan de HAN. Zij stellen de leerkrachten elke keer de drie vragen: Loopt het, lukt het, leert het? Zo houden ze hen scherp. Daarnaast leveren de studenten waardevolle programmatische input. “Wij hebben activiteiten bedacht voor groep 7 en 8 met beroepen van vroeger en nu als uitgangspunt. Tegenwoordig kunnen kinderen kiezen wat ze willen worden, maar vroeger werd je wat je vader was. We hebben onderzocht wat bezienswaardig is in de dorpen in relatie tot ambachten: steenfabrieken, wasserettes, bakkerijen, molens en kerken. Kinderen fietsen er dagelijks langs maar weten misschien niet eens wat een schoorsteen is. Voor elk dorp hebben we bovendien iets kenmerkends, iets specifieks gevonden. De kinderen leren betekenis te geven aan deze elementen. We hebben ook een historische vacaturebank gemaakt met taakbeschrijvingen uit 1915 voor beroepen als bakker, pastoor en molenaar en het bijbehorende salaris uit die tijd. De kinderen krijgen de opdracht om hun sollicitatie te filmen.”

 

Wat heb je nodig om zo’n leerlijn te ontwikkelen?

Johannet König: “Een planmatige aanpak is nodig. Je begint met het verwoorden van je visie, deze verankeren met het bestuur, de directie, de icc-ers en de leerkrachten en dan pas kun je door naar de activiteiten. Ook advies van Cultuur Oost is onontbeerlijk gebleken. “We passen het culturele competentiemodel C-zicht toe en collega’s van ons werken mee aan de ontwikkeling van Robinson. Een gamification dat de culturele ontwikkeling van kinderen in kaart brengt. ” Lilian Mooij voegt daaraan toe: “Steun van directie en bestuur is heel belangrijk, want je ontmoet ook veel weerstand. Leerkrachten denken snel in termen van ‘dat het er ook nog bij moet’. Johannet besluit: Het is onze droom dat de leerkrachten het zich toeëigenen en er zelf dingen bij gaan verzinnen. Dan heb je een verankerde leerlijn cultureel erfgoed.”