Creatieven aan de slag in het basisonderwijs

Van Kunstenaar tot Collega

“De opleiding Van kunstenaar tot collega heeft mij op het pad gebracht om met mijn vak drama iets heel nieuws te doen. Je krijgt een goede theoretische onderbouwing, waarmee je ook echt bij de scholen binnenkomt.” Aan het woord is theatermaker Theo Soontiëns. Hij volgde de cursus Van Kunstenaar tot Collega, gericht op creatieven die aan de slag willen in het basisonderwijs. Wat bracht deze bijscholing hem? 

Voor de opleiding deed Theo Soontiëns een stage op de Sccsschl 3.0 in Zelhem, een bijzondere school waar kinderen leren werken vanuit hun passie. Foto's Joppe Fotografie.
Voor de opleiding deed Theo Soontiëns een stage op de Sccsschl 3.0 in Zelhem, een bijzondere school waar kinderen leren werken vanuit hun passie. Foto's Joppe Fotografie.

Drama met simulatiespel

 “Ik exploreer en benader scholen nu op een veel bedrijfsmatiger manier. Ik kom niet met een sfeerverhaal zoals vroeger, nee, ik kom met oplossingen die echt passen bij de vraag die scholen hebben. Ik voel me bewuster van wat er moet gebeuren.” Voor de opleiding deed Theo Soontiëns een stage op de Sccsschl 3.0 in Zelhem, een bijzondere school waar kinderen leren werken vanuit hun passie. “Het is een heel andere manier van onderwijs. Ze gaan uit van de vraagstelling van de kinderen en richten zich op onderzoek. Met tien jaarthema’s bestrijkt de school het gehele curriculum. Dat is heel fris, want je bedenkt telkens opnieuw hoe een thema te benaderen.

Mijn doel was te onderzoeken wat drama kan betekenen in dit onderwijs. Ik heb een simulatiespel ingezet en zo drama als middel toegepast. Het thema was ‘macht en regels’ en we hebben met het spel de werking van economie inzichtelijk gemaakt. Met eigen geld, werk en inkomen, markten en diensten Het bleek veel intenser dan gedacht. leerden kinderen wat iets kost als je iets wilt produceren en wanneer je winst gaat maken. Ze ontwikkelden hun eigen producten en leerden daarvoor reclame te maken. Er ontstonden coöperatieve samenwerkingen, maar ook dienstverbanden met bazen en arbeiders. Het bleek veel intenser dan gedacht. Het was een leerzaam traject voor de kinderen, voor mij, en voor het team.”

Met spel de werking van economie inzichtelijk gemaakt. Met eigen geld, werk en inkomen, markten en diensten.
Met spel de werking van economie inzichtelijk gemaakt. Met eigen geld, werk en inkomen, markten en diensten.

Lesgeven als een vent

“Nu ontwikkel ik een nascholing voor vrouwelijke leerkrachten onder de titel ‘Lesgeven als een vent’. Deze nascholing haakt in op het gesignaleerde probleem van gebrek aan rolmodellen voor jongens in het basisonderwijs. Ik gebruik hier het teaching-in-role-principe: wat gebeurt er als een vrouwelijke leerkracht zich af en toe voordoet als een mannelijke leerkracht? Hoe zou een man reageren op situaties in de klas? Op jongetjes die met stuiterballen door de klas banjeren? De leerkrachten leren bewust te zijn van hun rol en ervaren wat ze ermee kunnen.” Theo Soontiëns zet daarmee een heel nieuw product in de markt. 

Ik weet beter wat ik te bieden heb

“En er kwam nog meer leuks op mijn pad: een collega theatermaker vroeg me om samen voor 21 scholen een literair project op te zetten. Meestal worden dan schrijvers uitgenodigd op scholen, maar ik dacht: ‘met het beschikbare geld zou je iets veel duurzamers voor elkaar kunnen krijgen’. We hebben toen samen ‘Taalstaaltjes’ ontwikkeld, waarbij de kinderen schrijven, hun werk online presenteren en een heus literair festival in de DRU de bekroning is. Het is de kunst om niet bovenop het reguliere lesprogramma te werken, maar geïntegreerd, want lezen en schrijven moeten ze toch. Ik had dit niet zo gedaan als ik de bijscholing niet had gevolgd. Mijn inzicht in wat er op de basisscholen speelt is vergroot en ik weet beter wat ik te bieden heb.

Ik had al zoveel gedaan in mijn loopbaan, dus ik dacht eigenlijk: wat kan je nog leren bij zo’n cursus? Het is echt een ander vizier krijgen voor de producten die je kunt leveren. Ik ben daarin gesterkt, heb zekerheid opgedaan. Ik heb wat te bieden als ondernemend kunstenaar!”

Het was een leerzaam traject voor de kinderen, voor mij, en voor het team.
Het was een leerzaam traject voor de kinderen, voor mij, en voor het team.

Nieuwsgierig?

Theo Soontiëns

M 06  51707168

info@het2ebedrijf.nl 

Meer dramaprojecten