COP's

Communities of Practice, indeling leergemeenschappen

Binnen CMK Gelderland vindt kennisdeling plaats in Communities of Practice. In zes professionele leergemeenschappen bouwen en delen projectleiders, schooldirecteuren en icc’ers kennis over cultuureducatie, met de dagelijkse praktijk op school als vertrekpunt. Alle projecten hebben een plek gekregen in een van de COP's. De indeling is op basis van projectdoelen, ambities en regio. Een adviseur van Cultuur Oost stimuleert en begeleidt.

COP 1 Leerlijnen implementeren

Vertegenwoordigers van de onderstaande projecten zijn betrokken bij COP 1:  
Ik dans - De Plantage Tiel 
Leerlijn drama - Freule van Pallandtschool            
Cultuureducatie geen vak apart - Archipel            
Pleinkunst - St Joris            
Beweeg Dans - de Schakel            
Procesgericht werken - de Parel            
Implementeren leerlijnen beeldende vorming - Samsam
Maak ruimte! - Stichting Catent                     
Cultuureducatie is van ons - Batavorum            
Laat maar zien hoe beeldend onderwijs moet - de Vlinder            
Leerlijn muziek - Oranje Nassauschool            
Cultuuronderwijs een plaats geven in ons 21ste eeuwse onderwijs - de Condor            
Samenhangend cultuuronderwijs - Brede school Culemborg 

         
Begeleidend adviseur is Carla Plaisier.         Carla Plaisier

COP 2 Schoolmuziek

Vertegenwoordigers van de onderstaande projecten zijn betrokken bij COP 2:  
Een zee van cultuur - Kunstwerk!    
Music4all 2.0 - Cultuurknooppunt            
Meer muziek - Muziekschool Oost-Gelderland            
Muziek in de klas - de Plantage            
Muziek in de school - Gelderse Vallei            
Samenklank - Gemeente Wageningen            
Muziek leeft - Boogie Woogie            
Cultuur met kwaliteit in de muziekles - bs Fredericus        

Begeleidend adviseurs zijn Miranda Siemelink.    


                

COP 3 Speciaal Onderwijs    

Vertegenwoordigers van de onderstaande projecten zijn betrokken bij COP 3:  

Kinderen binnen cluster 4 - DOS
Kansen met Kunst - de Gruitpoort
Kwalitatieve muzieklessen - de Kom 
+     
Muziek leeft - Boogie Woogie            
Reizen in de tijd - gemeente Tiel            
Reizen in de tijd - St. Muziek en Kunstwijs            
CMK Coaching modules - Cultuurkust            
Samen op weg naar borging - Cultuurplein Noord-Veluwe            
De keten centraal - Open Academie 
Samenhangend Cultuuronderwijs - Brede School Culemborg           

Begeleidend adviseur is Marian Meeuwsen.   Marian Meeuwsen
                

COP 4 Reizen in de tijd  

Reizen in de Tijd is gestart in de regio Tiel met fysieke leskisten. Gedurende de CMK periode 2013-2016 is het project digitaal voortgezet en doorontwikkeld. Zowel wat betreft inhoud als wat betreft regionale spreiding en aantal deelnemende scholen en culturele instellingen heeft een forse uitbreiding plaatsgevonden. Momenteel lopen er zeven projecten met in totaal deelnemende 77 scholen, verspreid over de hele provincie: Betuwe, Veluwe en Achterhoek.

In 2017 kwam deze Community of Practice vier maal bijeen. Deelnemers zijn de projectleiders (schooldirecteuren en projectleiders vanuit CCE), en enkele inhoudelijk betrokkenen (vakdocent/kunstenaar/ontwikkelaar) een adviseur van Cultuurmij Oost én een van Erfgoed Gelderland. De eerste bijeenkomst stond in het teken van de opstart van de lokale projecten. De verschillende projectplannen zijn vergeleken op ambities en doelen. Deze hadden betrekking op zowel de inhoud (leerlijnen, portfolio, functionaliteit portal) als op proces (deskundigheid teams, draagvlak, samenwerking instellingen).  Samen is gekozen om in kleinere werkgroepen de volgende gemeenschappelijke thema's verder uit te werken: portfolio-functie, inbedding van erfgoed in het curriculum  en deskundigheidsbevordering voor teams als instrument om draagvlak te creëren. Vervolgens zijn de uitwerkingen in de daaropvolgende bijeenkomsten gedeeld en verfijnd. De vierde bijeenkomst vond plaats in Het Openluchtmuseum waar alle resultaten uit de werkgroepen werden gepresenteerd aan elkaar.

Resultaten:
-       Workshops: rond Reizen in de Tijd zijn drie verschillende workshops ontwikkeld voor leerkrachten teams (c.q. erfgoed in de klas, erfgoed in het curriculum, erfgoed samen in de buurt). Deze worden georganiseerd vanuit Cultuurcollege en zijn tot en met 2020 beschikbaar voor scholen. 
-       De website Reizen in de Tijd is in 2017 geheel vernieuwd op basis van behoefte van projectleiders, scholen en vanuit het erfgoedveld:
-       De beide algemene leerlijnen ('wie ben ik?' en 'wie wat bewaart') zijn verder uitgewerkt. Het aanbod is nu ook gerubriceerd naar thema's en naar de tijdvakken uit de algemene geschiedeniscanon.
-       Scholen kunnen nu via een helder zoeksysteem lesmateriaal en culturele partners vinden die aan hun zoekvraag voldoen. Zowel qua inhoud als ook geografisch.
Deskundigheidsbevordering en inbedding in het (school)curriculum blijven aandacht houden binnen de COP.

Vertegenwoordigers van de onderstaande projecten zijn betrokken bij COP 4:  
Reizen in de tijd - gemeente Tiel    
Reizen in de tijd - St. Logos            
Reizen in de tijd - 02A5            
Reizen in de tijd - Fluvium            
Reizen in de tijd - St. Muziek en Kunstwijs            
Reizen in de tijd - Cultuurplein Noord-Veluwe            
Reizen in de tijd - Kick            
Begeleidend adviseur is Annet Nieuwenhuizen.Annet Nieuwenhuizen

COP 5 Voortbouwen - Onderwijs

Vertegenwoordigers van de onderstaande projecten zijn betrokken bij COP 5:  
 Drama in je vingers - de Leeuwenkuil    
 Leerkracht als cultuurkracht - de Wensvogel    
 Spelen in digitaal - Proo    
 Onderzoekend en ontwerpend leren - Mauritiusschool            
 Hardop Kijken -  Montessorischool Westervoort            
 Alles is muziek - St. Welzijn Bommelerwaard            
 Cultuureducatie - Holtbanck            
 School als eigenaar - de Marlijn            
 School als eigenaar - Airborne            
 School als eigenaar - de Dorendal            
 School als eigenaar - Bernulphus            
 School als eigenaar - Jac P Thijsse  

Begeleidend adviseurs zijn Reineke de Vries en Ingrid Perik .        Reineke de VriesIngrid Perik
                

COP 6 Voortbouwen - CCE's

Vertegenwoordigers van de onderstaande projecten zijn betrokken bij COP 6:  
SMArt - de Gruitpoort    
Kunstkr8 - de Gruitpoort    
Zmart-artZ - Muzehof    
CMK Coaching modules - Cultuurkust            
Samen op weg naar borging - Cultuurplein NVeluwe            
De keten centraal - Open Academie         

   
Begeleidend adviseurs zijn Reineke de Vries en Ingrid Perik