Lokale convenanten cultuureducatie

Convenanten in de maak

We leven in een verandering van tijdperk. De ontwikkeling van kinderen is gericht op hun functioneren in een toekomst waarvan we niet goed weten hoe die er uit gaat zien. Wat betekent dit voor het onderwijs, kunst en cultuur? Creativiteit, ondernemerschap en cultureel zelfbewustzijn krijgen meer aandacht in het onderwijs en cultuureducatie speelt een grotere rol. Culturele partners worden dan ook steeds belangrijker voor de scholen. 

Cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden. Met een lokaal convenant cultuur en onderwijs maken deze partijen samen concrete afspraken over tijd, ruimte en middelen. Cultuur Oost begeleidt gemeenten in Gelderland bij de totstandkoming van een convenant. 

Het is de bedoeling om aan het einde van de periode Cultuureducatie met Kwaliteit de verworvenheden te borgen in lokale convenanten. Dus in de loop van de komende 4 jaar moeten alle punaises groen gaan kleuren! Gedeputeerde Markink: "Als provincie willen we het verder brengen, draagvlak moet er zijn vanuit de gemeenten en de scholen. Samen een slag maken met nog meer projecten en nog meer kinderen. Maar ook borgen. Het programma loopt tot 2020 en als partijen het goed aanpakken is het mogelijk dat er na 2020 ook gelden beschikbaar zijn.“

Uitgangspunten voor een lokaal Convenant Cultuureducatie volgens bestuurders van gemeenten en scholen.
Uitgangspunten voor een lokaal Convenant Cultuureducatie volgens bestuurders van gemeenten en scholen.

Hoe kom je tot een convenant cultuureducatie?

Bestuurders van scholen en gemeenten ontmoetten elkaar op 20 november 2017 in Het Koelhuis in Zutphen. Ze gingen met elkaar in gesprek; hoe kunnen we de borging van cultuureducatie organiseren? De bijeenkomst bood inspiratie en kennis. Ervaringen werden gedeeld in verdiepende gesprekken. Uit onderzoek van de Algemene Vereniging van Schoolleiders blijkt dat 85% van de basisscholen cultuureducatie belangrijk vindt en dat bij de helft van de scholen de icc-functie door de directeur erbij wordt gedaan. "Dat schiet niet op", zegt voorzitter Petra van Haren "de rol van een interne cultuurcoördinator blijkt ontzettend belangrijk en in een ontwikkelteam voor cultuureducatie versterk je leerlijnen. Wij stimuleren dit met de Cultuureducatieprijs die onlangs voor de tweede keer is uitgereikt. Door samenwerking van Rijk, Provincies, scholen en gemeenten zie we nu mooie dingen ontstaan."

In Zutphen is al een convenant vastgelegd. Sjaak Scholten, bestuurder van scholenbestuur Archipel: "We vroegen ons af hoe we cultuureducatie mooi kunnen vormgeven. Daarnaast kan ik als bestuurder van alles vinden, maar de scholen moeten het doen, dus we hebben het verbreed naar al onze scholen. Ook na 2020 willen we dat het doorgaat. Cultuureducatie garanderen voor de toekomst is het doel van ons convenant in Zutphen."

Gedeputeerde Markink: "Waarom investeren we? We vinden cultuureducatie belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het liefst bereiken wij alle kinderen in  Gelderland."
Gedeputeerde Markink: "Waarom investeren we? We vinden cultuureducatie belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het liefst bereiken wij alle kinderen in Gelderland."

Met een lokaal convenant cultuur en onderwijs maak je samen concrete afspraken over tijd, ruimte en middelen. 

Deze afspraken sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren, zoals een Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Daarnaast ligt een verbinding met cultuureducatie buiten school, participatie en talentontwikkeling voor de hand. 
Een convenant geeft richting aan vragen als:
Welke kwaliteit en ambitie beogen we met cultuuronderwijs?  
- Welke consequenties heeft dat voor de culturele infrastructuur?
- Welke taakverdeling zien we graag?
- En hoe doen we dat dan, concreet?
Kortom: goed cultuuronderwijs begint met een goed gesprek! In bovenstaand filmpje zie je hoe het werkt.

Blog adviseur Josien Paulides

Josien Paulides, adviseur bij Cultuurmij Oost schreef een blog over de lokale convenanten cultuureducatie: 'Goede cultuureducatie gunnen we ieder kind'.

 

Bestuurders van scholen en gemeenten in gesprek

Op uitnodiging van de provincie Gelderland ontmoetten 30 Gelderse gemeenten en schoolbesturen elkaar. Gedeputeerde Jan Markink: "Als provincie willen we het verder brengen, draagvlak moet er zijn vanuit de gemeenten en de scholen. Samen een slag maken met nog meer projecten en nog meer kinderen. Maar ook borgen." Hoe kunnen de verworvenheden verduurzaamd worden? Bestuurders van gemeenten en scholen spraken hierover met elkaar tijdens een inspirerende bijeenkomst in het Koelhuis in Zutphen. 

In deze filmpjes vertellen 2 wethouders en een schoolbestuurder wat zij willen

Hoe kan een convenant de ambities vastleggen? Wat is er nodig om de partners bij elkaar te krijgen? En hoe kijken wethouders aan tegen de rol van cultuur in hun gemeente?

Peter Van de Wardt, wethouder gemeente Oude IJsselstreek

Bekijk de ervaringen van bestuurders in Gelderland

In hoeverre heeft een schoolbestuur de gemeente nodig als partner? Anita Burlet spreekt vanuit haar ervaringen als bestuurder van Fluvium.