Bijeenkomst LAB Verwondering

Bijeenkomst LAB 3

Wat leerkrachten en kunstvakdocenten in de toekomst nodig hebben om goed cultuuronderwijs te verzorgen en hoe zij het beste kunnen samenwerken, staat centraal. Wat vraagt dit aan competentiegericht werken, procesgerichte aanpak en leren reflecteren? En wat zijn de voorwaarden voor duurzame verankering van cultuur in het onderwijs? 

Onderzoeksvraag LAB 3 Hoe kan de waarde van kijken naar kunst beter zichtbaar worden voor scholen? 
Contact: Rose Figdor