Bijeenkomst LAB Vewondering

LAB Verwondering 'Kijken naar kunst'

Hoe kan de waarde van kijken naar kunst beter zichtbaar worden voor scholen? 
Wat leerkrachten en kunstvakdocenten in de toekomst nodig hebben om goed cultuuronderwijs te verzorgen en hoe zij het beste kunnen samenwerken, staat centraal. Wat vraagt dit aan competentiegericht werken, procesgerichte aanpak en leren reflecteren? En wat zijn de voorwaarden voor duurzame verankering van cultuur in het onderwijs? 

Contact: Rose Figdor