Bijeenkomst LAB 1

De leerkracht in beweging

Hoe kan een kunstdiscipline bijdragen aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele competenties van leerlingen? Met deze vraag heeft het LAB gekozen voor 'De leerkracht in beweging'. De partners onderzoeken de plek van dans in het Basisonderwijs en op de Pabo. Contact: Angela Verdurmen