Gezamenlijke LAB bijeenkomst

Vier LAB's wisselen uit

In deze gezamenlijke LAB-bijeenkomst wisselen alle partners de vorderingen in hun proces met elkaar uit.