Community of Practice Speciaal Onderwijs

Kennismaken en doelen vaststellen

Alle deelnemende CMK-scholen in het speciaal onderwijs, projectleiders en docenten, maken kennis met elkaar en formuleren de doelen voor deze Community of Practice.

Welkom vanaf 15.30 uur bij Rozet (lokaal 3.02) , Kortestraat 16, Arnhem.

Heb je vragen of wensen? Neem contact op met Marian Meeuwsen, marianmeeuwsen@cultuurmijoost.nl

tot