Bijeenkomst COP Voortbouwen Onderwijs

In deze community of practice bouwen de projectleiders voort aan de leerlijnen.

Binnen CMK Gelderland vindt kennisdeling plaats in communities of practice. In zes verschillende professionele leergemeenschappen bouwen en delen projectleiders, schooldirecteuren en icc’ers kennis over cultuureducatie, met de dagelijkse praktijk op school als vertrekpunt. 

Informatie?
Reineke de Vries