Community of Practice Leerlijnen implementeren

Alle scholen die met hun CMK project ingedeeld zijn bij 'Leerlijnen ontwikkelen' maken kennis met elkaar en formuleren de doelen voor deze Community of Practice. De locatie is Rozet Arnhem, lokaal 3.16. 

Heb je vragen of wensen? 
Neem contact op met Carla Plaisier, carlaplaisier@cultuurmijoost.nl of Lotte van Campen, lottevancampen@cultuurmijoost.nl

tot