Opbouw vanuit de praktijk: het klaslokaal

Met het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit’ investeren de provincie Gelderland en het Rijk in cultuur op en rond de basisschool. In steeds meer gemeenten werken scholen samen met culturele partners aan de kwaliteit van hun cultuuronderwijs. Vanaf de werkvloer, het klaslokaal, bouwen ze kennis op en delen die breed. Cultuurmij Oost heeft het programma vraaggericht opgezet: het onderwijs is leidend. 

Laatste tweets