Samenhangende aanpak vanuit de dagelijkse praktijk

Sinds 2013 werken scholen, culturele aanbieders en gemeenten aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Het ambitieuze programma wordt de komende vier jaar verdiept en verbreed. Cultuurmij Oost faciliteert en coördineert het programma en zorgt voor kennis bouwen en kennis delen. 

Nieuws

Meer nieuws

Meetup

Op Meetup CMK Gelderland vind je andere betrokkenen, opbrengsten uit de projecten, informatie over bijeenkomsten en je kunt deelnemen aan discussies. Versterk de community met jouw ervaringen. Leren van en met elkaar is immers een van de peilers van het programma!

Meetup

Bijeenkomsten

Bekijk complete agenda

Laatste tweets