Samen bouwen aan cultuuronderwijs

Onder het motto 'Cultuureducatie met Kwaliteit’ investeren de provincie Gelderland en het Rijk in cultuur op en rond de basisschool. In steeds meer gemeenten werken scholen samen met culturele partners aan de kwaliteit van hun cultuuronderwijs. Zo bouwen zij vanaf de werkvloer kennis op die breed gedeeld wordt. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is vraaggericht vormgegeven: het onderwijs is leidend. 

Laatste tweets